หน้าแรก / ข่าวประจำสัปดาห์

               

  [ข่าวสัมภาษณ์/ข่าว Scoop พิเศษ]   ทีนทอล์ก อยากให้ มจพ.มอบ..โอกาส นักศึกษาผู้พิการ. ข้อมูล ณ วันที่ 22-07-2018
  [ข่าวสัมภาษณ์/ข่าว Scoop พิเศษ]   จับประเด็น ข้อมูล ณ วันที่ 22-07-2018
  [ข่าวสัมภาษณ์/ข่าว Scoop พิเศษ]   มจพ. เดินหน้าสู่ มหาวิทยาลัย 4.0 ข้อมูล ณ วันที่ 20-09-2017
  [ข่าวสัมภาษณ์/ข่าว Scoop พิเศษ]   59 ปี มจพ.ขับเคลื่อนนโยบายไทย 4.0 ข้อมูล ณ วันที่ 20-09-2017
  [ข่าวสัมภาษณ์/ข่าว Scoop พิเศษ]   มจพ.เปิดโอกาส 2หนุ่มวิศวะผู้พิการได้เรียน ข้อมูล ณ วันที่ 20-09-2017
  [ข่าวสัมภาษณ์/ข่าว Scoop พิเศษ]   9 ปีที่มจพ. ข้อมูล ณ วันที่ 20-09-2017
  [ข่าวสัมภาษณ์/ข่าว Scoop พิเศษ]   มจพ.ขานรับนโยบายโปร่งใส ข้อมูล ณ วันที่ 20-09-2017
  [ข่าวสัมภาษณ์/ข่าว Scoop พิเศษ]   ถอดรหัสความสำเร็จ sme 4.0 คณะบริหารธุรกิจ มจพ. ข้อมูล ณ วันที่ 20-09-2017
  [ภาพข่าว]   บุคคลแนวหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 30-06-2019
  [ภาพข่าว]   เซเว่นฯ ลดใช้ถุง 100 %ในพื้นที่ มจพ. ข้อมูล ณ วันที่ 10-12-2018
  [ภาพข่าว]   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานการงนามความร่วมมือระหวางวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและสถาบันเทคโนโลยี ข้อมูล ณ วันที่ 28-10-2018
  [ภาพข่าว]   ชีพจรกีฬา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ข้อมูล ณ วันที่ 16-10-2018
  [ภาพข่าว]   ฟุตบอลกระชับมิตร ข้อมูล ณ วันที่ 16-10-2018
  [ภาพข่าว]   มจพ.-จีน ข้อมูล ณ วันที่ 21-07-2018
  [ภาพข่าว]   งานวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 12-06-2018
  [ภาพข่าว]   เปิดโครงการพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 20-09-2017
  [ภาพข่าว]   เสริมทักษะ ข้อมูล ณ วันที่ 20-09-2017
  [ภาพข่าว]   เสริมทักษะ ข้อมูล ณ วันที่ 20-09-2017
  [ภาพข่าว]   เสริมทักษะ ข้อมูล ณ วันที่ 20-09-2017
  [ภาพข่าว]   สปอร์ตแคมปัส ข้อมูล ณ วันที่ 20-09-2017

<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]
หน้าที่ [27] [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>